WELCOME TO

THANH HUONG HOTEL

 

Địa chỉ : 08 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện Thoại: 0633.827.699 – 0168925540 -01213222234

fax:0633.522234
Email: thanhhuonghoteldalat@gmail.com

wedside:www.thanhhuonghotel.com

**********