- Quý khách tự đi chợ mua các sản phẩm cần thiết cho bữa ăn như gạo, dầu ăn mắm, muối, bột ngọt, tiêu, gas,

- Khách sạn cho mượn nhà ăn, nhà bếp, bàn ghế, chén bát, soong, chảo.... dủ cho trên 30 người